Main 9 Poland 9 Usługi 9 Projektowania konstrukcji

Inżynieria budowlana

Naszą główną usługą w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych jest projektowanie techniczne i modelowanie 3D budynków i konstrukcji do celów cywilnych wykonane z betonu prefabrykatów lub konstrukcji stalowych.

PMTECH z powodzeniem tworzy projekty dla prefabrykowanych struktur przy użyciu modelowania BIM w strukturach Tekla. W przypadku modelowania podstawowych struktur zapewnia on bogatą funkcjonalność trójwymiarowych modeli budynków.

Nasza główna praca nad projektem prefabrykatów składa się z:

  • Przygotowanie modelu przetargowego (oszacowanie, przedoferowanie, propozycja rozwiązań strukturalnych).
  • Konstrukcja strukturalna elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji monolitycznych i stalowych (Dlubal RFEM/RSTAB, Idea Statica).
  • Obliczenia statyczne, elementów i połączeń, analiza struktury.
  • Wzmocnienie konstrukcji.
  • Opracowanie rysunków warsztatowych (WSD), rysunków ogólnych (GA), projektów konstrukcyjnych i modelowania BIM (LOD 200-500) w strukturach Tekla lub Revit Autodesk

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu konstrukcji konstrukcyjnych takich materiałów jak stal, beton odlewany na miejscu, beton prefabryczny, DfMA i drewno (CLT, GLT, rama).