Trä- och CLT-byggnader – Sweden

Main E Home page – Sverige E Projekts – Sweden E Trä- och CLT-byggnader – Sweden

SÖDETÄLJE KOMMUN-projektet i Sverige.

PROGRAMVARAPRODUKTER: Tekla Structures, Calculatis® från StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

Modernt tvåvåningshus byggt av massiva väggpaneler i korslaminerat trä (CLT 150 L5s, lager 30-30-30-30-30 och CLT 100 C5s, lager 20-20-20-20-20) och plattor (40 st. -40-40).

FAS

Detaljdesign, 3D-modellering, WSD för tillverkning.

PROJEKT BESKRIVNING

Statisk design, branddesign (brandmotståndsklass –R60), seismisk design, anslutningsdesign;

3D-strukturmodell; Verkstadsritningar (prefabricerade ritningar);

Monteringsritningar, materiallistor;

Rapport om strukturkonstruktion;

Transportscheman CLT-paneler.

PRIVATE STUDIO-projekt i Nederländerna.

PROGRAMVARAPRODUKTER: Tekla Structures, StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

CLT-byggnad. Modernt tvåvåningshus byggt av massiva väggpaneler i korslaminerat trä (CLT140 C5 V/V-lager 40-20-20-40, CLT100 C5 V/V-lager 20-20-20).

FAS

3D-modellering, GA, WSD

PROJEKT BESKRIVNING

 • 3D-strukturmodell;

 • Anslutningsdesign; Skruvar i anslutning;

 • erkstadsritningar (prefabricerade ritningar);

 • Monteringsritningar, materiallistor.

PRIVAT HUS-projekt i Nederländerna.

SOFTWARE PRODUCTS: Tekla Structures, Calculatis® by StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

Modernt tvåvåningshus byggt av massiva väggpaneler i korslaminerat trä (CLT200L7, CLT120L5, CLT80C3N/N) och CLT-skivor.

FAS

Detaljdesign, 3D-modellering, GA, WSD

PROJEKT BESKRIVNING

 • Statisk konstruktion, brandkonstruktion (brandmotståndsklass –R0), seismisk konstruktion, anslutningskonstruktion;
 • 3D-strukturmodell; Ritningar (prefabricerade ritningar);
 • Monteringsritningar, materiallistor; Rapport om strukturkonstruktion;
 • WSD (prefab ritningar) exempel för tillverkare.

Hyreshus i Lettland

Tekla Structures, Dlubal Timber design, Calculatis® by StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

Modernt ett butikshus byggt av massiva väggpaneler i korslaminerat trä (CLT 150 L5, lager 30-20-20-20-30 och CLT 100 C5s, lager 40-20-20-20-40) och CLT120 C5 N/N.

FAS

Design, 3D-modellering, WSD

PROJEKT BESKRIVNING

 • Statisk konstruktion, brandkonstruktion (brandmotståndsklass –R60), anslutningskonstruktion;

 • 3D-strukturmodell; Verkstadsritningar (prefabricerade ritningar);

 • Monteringsritningar, materiallistor;

 • Rapport om strukturkonstruktion;

PRIVAT HUS-projekt i Nederländerna.

Tekla Structures, Dlubal Timber design, Calculatis® by StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

Modernt tvåvåningshus byggt av massiva väggpaneler i korslaminerat trä (CLT200L7, CLT120L5, CLT80C3N/N) och CLT-platta.

PROJEKT BESKRIVNING

 • Statisk konstruktion, brandkonstruktion (brandmotståndsklass – R0), seismisk konstruktion;
 • Anslutningsdesign; 3D-strukturmodellering;
 • Workshopritningar (WSD);
 • Monteringsritningar, Materiallistor; Rapport om strukturkonstruktion;

PRIVAT HUS-projekt i Sverige.

Tekla Structures, Dlubal Timber design, Calculatis® by StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

Modernt tvåvåningshus byggt av massiv innerväggspanel av korslaminerat trä (CLT200L7, CLT120L5, CLT80C3) och CLT-golvskivor.

PROJEKT BESKRIVNING

 • Statics design, fire design, seismic design;
 • Connection design;
 • 3D structures modeling;
 • Workshop drawings (WSD);
 • Assembly drawings,
 • Material lists;
 • Structural design report;

Danmarks projekt. Laddningsplan för träkapsel, utveckling av ritningar (WSD)

Tekla Structures

PROJEKT INFORMATION

 • Om tillverkarna godkänner det vid försäljningstillfället kommer panelerna att laddas i en specifik sekvens som bestäms genom processen för godkännande av butiksritningar. (Lastplaner måste fastställas vid tidpunkten för IFC.) Trailern kommer att lastas i en sekvens som vanligtvis följer installationsordningen.

 • Säkerhetsproblem som uppstår under lastning kan ändra sekvensen.

Utfört arbete: 3D-modellering, träpodritningar (Transportscheman CLT-paneler).

PRIVAT HUS-projekt i Belgien.

Tekla Structures, Dlubal Timber design, Calculatis® by StoraEnso

PROJEKT INFORMATION

CLT 673 m2, GLT, Steel.

Modernt trevåningshus byggt av massiv innerväggspanel av korslaminerat trä (CLT 250 L7, CLT 120 L5, CLT 80 C3), GLT-balkar och CLT-golvskivor.

PROJEKT BESKRIVNING

 • Statisk konstruktion, brandkonstruktion (brandmotståndsklass –R0), seismisk konstruktion;
 • 3D-strukturmodellering;
 • Workshopritningar (WSD); Monteringsritningar, Materiallistor;
 • Rapport om strukturkonstruktion;