BIM konsultation

Main E Home page – Sverige E Tjanster E BIM konsultation

PMtech Group (PMtech Sverige AB, PMtech Engineering OÜ, ) erbjuder långsiktigt gemensamt samarbete för företag från olika branscher för att få en unik erfarenhet, implementera de mest innovativa ingenjörs- och designlösningarna, med hänsyn till kundernas egenskaper och behov för att tillhandahålla BIM-designtjänster, kollisionskontroll, BIM-samordning i europeisk region: Estland, Skandinavien (Sverige, Finland, Danmark, Norge).

PMtech Group är certifierad enligt Kvalitetsstyrning certifiering – DIN EN ISO 9001, BIM Design and Construction – ISO 19650. BIM-strategi, BIM-konsultverksamhet, BIM-koordinering, BIM-kravberedning, BIM-metodik och processer ligger till grund för våra tjänster Digital Engineering, Project Management och Consulting. För att beställa en BIM-konsulttjänst, prefabricerad betongkonstruktion eller digitalt tvillingprojekt, skicka oss villkoren (EIR, BEP, brief, etc.) till följande e-mail: info@pmtech-group.com

Projektering och BIM

Vi arbetar nära kunden och är lyhörda för kundens önskemål i hela planerings- projekterings- och produktionsskedet. Tillsammans tar vi fram den mest fördelaktiga konstruktionen för byggnadens och för kundens behov genom alla projektets faser.

Vi är med kunden från en tidig mängdning till Relationshandling. Projektering sker i Revit Autodesk, Tekla Structures. Program och nivå sätts med kunden inför varje projekt.

Vi arbetar med intelligenta modeller så kallad BIM och utför kollisionskontroller med övriga discipliner i BIM 360, Construction Pro, Navisworks, Solibri. Detta säkerställer hög kvalité och en modell som ger mervärde för kunden.

Beräkningstjänster

Vi utför beräkningstjänster i många former, allt från komplexa analyser med finita elementmetoden till enklare strålberäkningar och grunder (Dlubal RFEM, IdeaStatica, Sofistik, StruSoft).

Vi arbetar nära kunden för att ta fram rätt ramsystem som fungerar utifrån både kundens styrkor och byggnadens förutsättningar. I ett tidigt skede beräknar vi mängder för projektet, för att senare kontrollera och säkerställa byggnadens styrka och stabilitet inför byggnation. Vidare ingår även beräkning till stor del i design.

Här ges vi möjlighet att övergripande bedöma val och ge förutsättningar för projektet.

Handledning för Tekla Structures

Vi är en licensierad utbildare av Tekla Structures programvara (2019-2023).

Kursen kommer att hjälpa till att förbättra effektiviteten i interaktionen med de relaterade specialisterna som är involverade i genomförandet av projektet, samt förklara grunderna och detaljerna i designprocessen i Tekla Structures-miljön.

Under vårt arbete hittade våra PMtech Group-specialister ett stort antal möjligheter för automatisering och API-utveckling av plug-ins och applikationer för BIM- och FEA-plattformar: Tekla Structures (Tekla API), Autodesk Revit (Revit API, C#, .NET, Java), Grasshopper, Rhino.

Har du frågor?

[contact-form-7 id="104"]