Main 9 Home page – Sverige 9 Tjanster 9 Strukturell design

Konstruktionsteknik, byggnadskonst

Vår huvudsakliga tjänst inom området konstruktionslösningar är teknisk design och 3D-modellering av byggnader och konstruktioner för civila ändamål gjorda av prefabricerade betong- eller stålkonstruktioner.

PMtech har framgångsrikt skapat projekt för prefabricerade strukturer med hjälp av BIM-modellering i Tekla Structures. För modellering av grundläggande strukturer ger den en rik funktionalitet av tre- och fyrdimensionella byggnadsmodeller.

Vårt huvudsakliga arbete med prefabricerad design (strukturell design) består av:

  • Förberedelse av anbudsmodell (uppskattning, förhandserbjudande, förslag på strukturella lösningar).
    Konstruktionsdesign av prefabricerade element och monolitiska och stålkonstruktioner (Dlubal RFEM/RSTAB, Idea Statica).
  • Statisk, element och fogar beräkning, analys av strukturen.
  • Förstärkning av strukturer.
  • Utveckling av verkstadsritningar (WSD), allmänna ritningar (GA), strukturritningar och BIM-modellering (LOD 200-500) i Tekla Structures eller Revit Autodesk.

Vi har erfarenhet av konstruktionskonstruktion av material som stål, platsgjuten betong, prefabricerad betong, DfMA och trä (CLT, GLT, stomme).